Algemeen

Algemeen

Simpel: stuur even een e-mail aan agenten@baegroep.nl bel ons op nummer 040 - 255 08 55 of kom hier even langs.
 • Versnellers (2 of meer versnellingen);
 • Automaten (met helm);
 • Snorfietsen (zonder helm);
 • Zoemfietsen;
 • Spartamet;
 • Sparta Rabbit;
 • Rivolt en Fiets met elektronische hulpmotor;
 • Step met hulpmotor.
Als de leeftijd van de bestuurder maar overeenkomt met de leeftijd vernoemt op het verzekeringsbewijs.
Ja, als je daar toestemming voor geeft is dat geen probleem, indien de leeftijd van de bestuurder overeenkomt met de leeftijd vernoemd op het verzekeringsbewijs en de bestuurder in het bezit is van een bromfietscertificaat.
 • Als je jonger bent dan 16 jaar;
 • Als je niet in het bezit bent van een geldig bromfietscertificaat of rijbewijs;
 • Als de bromfiets is opgevoerd. (Maximale toegestane wettelijke snelheid);
 • Als je langer dan twee maanden met je brommer in het buitenland verblijft;
 • Als je je bromfiets verhuurt;
 • Als je je bromfiets gebruikt voor besteldiensten of koerierdiensten;
 • Als je meer dan 1 schade gehad hebt in de afgelopen 2 jaren.
De dekking gaat in op het moment dat de aanvraag ons heeft bereikt. De acceptatie van de aanvraag kan uiteraard niet altijd op voorhand worden gegarandeerd gezien je voor de aanvraag ook een aantal gewetensvragen dient te bevestigen. Na het controleren van deze gewetensvragen zal EAG Assuradeuren of een polis opmaken of U binnen afzienbare tijd informeren met de reden van NIET accepteren. Bij het niet accepteren van de verzekering is bij de aanvraag niet nauwkeurig of onjuist de vragen beantwoord. Bij normale acceptatie zal de polis worden opgemaakt en door ons of de gewenste tussenpersoon in Nederland (aangesloten bij EAG Assuradeuren) worden verzonden aan Uw adres (het is uiteraard niet toegestaan om terug te gaan in de tijd! Zowel bij U als bij een ieder ander is en blijft het NIET mogelijk om reeds plaats gevonden evenementen onder de dekking van een nog op te maken polis te plaatsen).
Het polisjaar is altijd 12 maanden (dit wil zeggen bij een verzekering die ingaat op 2 januari deze loopt tot 2 januari het jaar daarop volgend) Het is niet mogelijk om een tijdelijke verzekering af te sluiten voor een beperkte periode (premiestelling en markverhoudingen laten dit niet toe). Voor een gekentekende bromfiets gelden andere regels: De ingangsdatum van de polis is eveneens het volgende jaar de vervaldatum van deze polis. Conform de polisvoorwaarden zal eveneens een opzegtermijn in acht dienen te worden genomen.
Een groene kaart zal automatisch aanwezig zijn bij de polisstukken.
Bij afgifte van de polis zal of EAG Assuradeuren zorgdragen voor een incasso of de tussenpersoon zoals verzocht.